ÜRÜNLER

YANMAZ HİDROLİKLER

HFA TİPİ SU BAZLI SENTETİK HİDROLİK SIVILAR
HYDROCOOL SERİSİ Sentetik, yüksek oranda su içeren, üstün aşınma ve korozyon direnci sağlayan,
çok amaçlı yanmaz hidrolik sıvılardır.Yaygın olarak madenlerde çalışan
hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır.
 
HYDROCOOL 120
 
 
HFC TİPİ SU GLİKOLBAZLI HİDROLİK SIVILAR
ULTRA SAFE 620 HFC Grubu ateşe dayanıklı yanmaz hidrolik sıvılar, açık ateş, erimiş metal 
ve ısıtma fırınları gibi yangın tehlikesi olan yerlerin hidrolik sistemlerinde
kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir.Kalıp ve döküm atölyeleri,dökümhaneler,
çelik tesisleri,cam atölyeleri,haddehaneler,maden ocakları,ekskavatörler,
taşıtlar,kanalizasyon tesisleri gibi yangın tehlikesi olan yerlerdeki hidrolik
sistemler başlıca kullanım yerleridir.
ULTRA SAFE 360 ULTRA SAFE Serisi, birbiri ile optimal uyum sağlayan polialkilen glikol,özel aktif
maddelerden ve sudan oluşmaktadırlar.Paslanmaya ve aşınmaya karşı güvenilir
bir koruma sağlarlar.Kimyasal stabilitesi mükemmel olan çözeltilerdir. İşlem
sırasında tortu,reçine veya diğer artıkları meydana getiren hidrokarbon ihtiva
etmezler. Bu nedenle kullanım süreleri pratikte sınırsızdır. 
   
   
   
 
HFD-U TİPİ POLYOL-ESTER BAZLI HİDROLİK SIVILAR
ENVOLUBRIC HE 46 Doğal ya da sentetik hammaddeler ile üretilen, yüksek alevlenme noktasına
sahip, biyolojik olarak doğada çözünebilir hidrolik sıvılardır. İçeriği nedeniyle,
çok iyi viskozite-sıcaklık dengesine, yüksek termal kararlılığa ve mükemmel
yağlama özelliği ile üstün aşınma direncine sahiptirler. Katık bileşimi sayesinde
hidrolitik stabilite özelliğine ek olarak üstün oksidatif özelliğe sahiptirler.
Aynı zamanda korozyon oluşumuna karşı iyi bir koruyucudurlar.
ENVOLUBRIC HE 68 Yüksek sıcaklıkta çalışan hidrolik sistemlerde, kaynama noktası, alev alma ve
yanma noktası ile kendiliğinden ateşlenme noktalarının yüksek olması sayesinde
çalışma güvenliği açısından üstün koruyuculuk sağlar.
  %90’ın üzerinde biyolojik olarak doğada çözünebilirler. Yer altı suları için hiçbir
tehlike teşkil etmezler. Suda çözünmezler.
(Çevre Dostu Ürünler)  
 
HFD-R TİPİ FOSFAT ESTER BAZLI SENTETİK HİDROLİK SIVILAR
ULTRA SAFE 1000 SERİSİ Fosfat ester esaslı, ateşe dayanıklı, yanmaz hidrolik sıvılardır. Kalıp ayırıcı
makineleri çelik mil, dövme imalathaneleri, dökümhaneler gibi birçok
endüstriyel hidrolik uygulamalarında geniş kullanım alanları vardır.
  Ateşe dayanıklı ürünlerin kullanılması gereken sistemlerde ve ağır yük
taşıma operasyonlarında mükemmel bir yağlayıcı olarak tavsiye edilir.
ULTRA SAFE 1120